İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü

 

1- 5018 sayılı kanunun 44. ve 45. maddelerine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılacak işlemler ile ilgili;

  • Demirbaş ve tüketim malzemelerinin satın alma veya devir yoluyla kayıt altına alınması amacıyla giriş kaydının yapılması, taşınır işlem fişinin düzenlenmesi ve imzalatılması.
  • Birimlere devir yapılan taşınırların çıkış işleminin yapılması.
  • Rektörlüğe bağış yapılan taşınırların üst yönetici onayının alınması ve kayıt altına alınarak giriş işlemlerinin yapılması.
  • Birimlere bağış yapılan taşınırlar için üst yönetici onayının alınması ve yazı ile ilgili birime gönderilmesi.
  • Birimimizde kullanıma verilen taşınırların kişilere zimmet işleminin yapılması.
  • Tüketim malzemelerinin II. Düzey tüketim listesinin hazırlanarak 3 er aylık dönemlerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
  • Birimlerce hurdaya ayrılması talep edilen taşınırların hurda komisyonuna bildirilmesi, komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda üst yöneticiden onay alınması ve taşınırların kayıttan düşürülme işleminin yapılması.
  • Taşıtların hurdaya ayrılması amacıyla muayene kabul komisyonunun oluşturulması, trafik müdürlüğüne ve karayollarına gerekli yazışmaların yapılması, takip edilmesi.
  • Bedelsiz devir işlemlerinin yapılması.
  • Yıl sonu cetvellerinin hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.

2- Mal ve hizmet alımlarına ilişkin muayene kabul komisyonu ve hizmet kabul komisyon tutanaklarının hazırlanması, komisyona imzalatılması ve harcama yetkilisinin onayının alınması.

3- Her yıl başında muayene ve kabul komisyonu görevlendirilme onaylarının hazırlanması.

4- Mal ve hizmet alımlarına ilişkin hak ediş evrakının süreç kontrolünün yapılması ve gerektiği sayıda fotokopilerinin çekilmesi.

5- Satın alımı yapılan taşınırların sayılarak ambara teslim alınması.

6- Birimlerin ihtiyacı olan taşınırların ilgili birimlere sevk işleminin yapılması.

7- Başkanın vereceği diğer yazılı veya sözlü görevlerin yerine getirilmesi.

Bu sayfa İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından en son 30.05.2013 14:58:16 tarihinde güncellenmiştir.