İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ödenek Takip Bürosu


1- Başkanlığımız yıllık bütçesinin hazırlanması ile ilgili;

  • Birimlerin makina-teçhizat, bilgisayar ve taşıt ile ilgili bütçe taleplerinin yazı ile istenmesi,
  • Birimlerden gelen taleplerin listelenmesi ve buna göre bütçe teklif formlarının hazırlanması,
  • Başkanlık bütçesinde yer alan bütçe tertiplerine ilişkin bütçe teklif formlarının hazırlanması,
  • E-bütçe sistemine bütçe tekliflerinin girişlerinin yapılması,
  • Bütçe dosyasının hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile gönderilmesi,

2- Her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin hak ediş ve avans evrakının ödenek kayıtlarının, analitik bütçe rehberine ve ayrıntılı harcama programına uygun olarak tutulması.

3- Ödenek taleplerine ilişkin yazışmaların yapılması.

4- Başkanlığımız öz gelir payının dağılımına ilişkin yazışmaların yapılması.

5- -Başkanın vereceği diğer yazılı veya sözlü görevlerin yerine getirilmesi.

Bu sayfa İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından en son 30.05.2013 15:03:06 tarihinde güncellenmiştir.