İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görevlerimiz

 

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
  • Rektörlüğümüzce yürütülen hizmetler ile ilgili uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
  • Rektörlüğümüzün Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili işlerini yürütmek.
  • Araç ,gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek ve Rektörlük bütçesinde ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım satın alımları yapılarak  ihalelerini gerçekleştirmek.
  • Temizlik,güvenlik,  Personel taşımacılığı, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yürütmek,  ve ihalelerini gerçekleştirmek.
  • Rektörlük ve bağlı birimlerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmek.
  • Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek.
  • Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bu sayfa İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından en son 29.05.2013 16:05:08 tarihinde güncellenmiştir.